- Nesten umulig at dette er løgn

Advokat Helge Wesenberg, som nå er hyret inn for å bistå ekteparet Fagereng i den videre prosessen, sier det er "tilnærmet umulig" at Stian Njøtens (30) tilståelse er usann.