Gutunge kasta seg føre bil

Då Eli Eustice skulle krysse fotgjengarfeltet med bilen, kasta ein gut seg ut i vegen. I vegkanten stod vennene og lo.