Kjøper tomter for å gjere sjøen tilgjengeleg for alle

Fjell kommune vil kjøpa ein hytteeigedom for året og leggja ut som offentleg friområde. Meininga er mellom anna å skaffa folk flest nok badeplassar i kommunen.