Sjukehustilsette gav kriseblod

Ein turist berga livet etter snarrådig hjelp frå ein lege og fleire tilsette på Stord sjukehus som gav blod i hu og hast.