Åpner 470 nye privatskoleplasser

470 private videregående skoleplasser skal åpnes i Bergen denne høsten. Det er det offentlige som betaler.