Vil ikke kommentere

Verken Bergen Overformynderi eller kommuneadvokaten vil kommentere søksmålet mot Bergen kommune eller kritikken mot Overformynderiet.