- En grov skjevfordeling

Helse Vest mener seg urettferdig behandlet av helsemyndighetene, og kjemper nå for like rammevilkår.