Psykiatriske pasienter på gangen

Mangel på sengeplasser tvinger tvangsinnlagte psykiatriske pasienter ved Sandviken og Haukeland sykehus til å ligge i korridorene.