Sunniva (13) fekk sommaren øydelagt

Danmarksturen er avlyst, og sommarferien øydelagt. Dessutan har familien Ivarsøy innført forbod mot trampoline, etter at 13-åringen brekte foten på tre stader.