Fratatt metadon - frykter dødsfall

Etter tre års metadonbehandling er Odd Inge (36) ekskludert fra metadonprosjektet. Tilsynslege Sturla Gjesdal frykter en dødelig utgang.