Rot og uorden på postfilial

Så mye rot og uorden preget driften av en postfilial i Os at bestyreren ble bedt om å si opp jobben sin.