Tilsett utan utlysing

Bremanger har tilsett varaordførar Roar Førde som flyktningkonsulent, utan utlysing eller konkurranse. Det kan ende med sjefsfloke i kommunen.