Sund kan ha brote opplæringslova

Kommunestyret i Sund har i følgje Hammarsland Velforeining brote opplæringslova i og med vedtaket kommunestyret gjorde 18.juni, om å fjerne ordninga med fri skuleskyss for elevane til Pollen skule.