Forstår at situasjonen kjentes skremmande

Fylkeslege Helga Arianson forstår at foreldre opplever det skremmande når legen ikkje vil hjelpa barnet deira.