Tilbaud vitne 50.000 for å lyga

Ein 20-åring frå Stord er i Sunnhordland tingrett dømt til 36 dagars fengsel utan vilkår for råkøyring. Han tilbaud eit nøkkelvitne 50.000 kroner for å endra forklaring.