Alt klart for BKK-sal

Endeleg sa også Fjell ja til milliardhandelen med BBK-aksjar.