Viktig sjåfør slapp førarkortbeslag

Den 34-år gamle yrkessjåføren er så viktig for det vesle firmaet og har ein så vanskeleg familiesituasjon at Sunnhordland forhøyrsrett - under tvil - ikkje finn å gje politiet medhald i å forlengja beslaget av mannen sitt førarkort.