Reinskar bort sjuke buskar

Ein omfattande aksjon for å stoppa spreiinga av plantesjukdommen pærebrann blir sett i verk i Fitjar.