Markert nedgang for hotellene

Hotellene i Hordaland hadde en nedgang på fire prosent i juli. Dette er litt høyere enn landsgjennomsnittet. Nedgangen i omsetning var på 8,3 prosent i forhold til juli i fjor.