- Moralsk plikt å forsvare pedofile

Offentlig oppnevnte advokater har ikke rett til å nekte å forsvare pedofile selv om de vil.