Økt statsstøtte kommer ikke foreldrene til gode

To av tre vestlandskommuner trosser ønsket fra regjeringen om lavere foreldrebetaling i barnehagen.