Sjefsjordmora på Kvinneklinikken

Da Britt Eide var jentunge heime i Eksingedalen, hadde ho ansvaret for å ta imot grisungar. Men det var ikkje treninga på grisepurka som gjorde at ho valde å verta jordmor.