- Negative navn endrer seg

Navnekonsulent Kjell Erik Steinbru, forteller at det finnes flere stedsnavn i Bergen som likner navnet negerlandsbyen.