Politikerfarse rammer Askøy-elever

Kommunestyret på Askøy har vedtatt å legge ned Ramsøy skole og utsette bygging av ungdomsskole på Erdal. Helt mot sin egen vilje.