Selger BKK-aksjer for 1,5 milliarder

Bergen Kommune skal bruke inntektene fra salget av BKK-aksjer til kunstfond, bybane og driftsfond.