Bønn for Bergen

Bål flammet og fakler ble tent på Bergens syv fjell i kveld. Minst 1000 mennesker samlet seg i bønn for byen.