Norsk fjellbjørk prisar seg ut

Folk betalar ikkje kva som helst for ved, sjølv om det er kaldt. 90 kroner sekken for fjellbjørk frå Modalen tykkjer mange er i meste laget, og no går prisen ned.