- Hvor er alle drosjene hen?

Har du stått i sentrum og ventet og ventet, uten å få tak i drosje? Nå skal drosjeselskapene og kommunen møtes for å lage flere og bedre drosjeholdeplasser.