Falt seks meter

En mann er brakt til Haukeland sykehus etter et fall på seks meter om bord en båt ved Dokkeskjærskaien i natt.