Bybane med fransk grundighet

Skjermene står tett i tett. Kart, bilder og linjer flimrer frem og tilbake. Det kan minne om et kontrolltårn på en storflyplass. I virkeligheten er det kollektivtrafikken i Montpellier som overvåkes og dirigeres.