Lege på livets skyggeside

Fengselslege Olav Ervik meiner det er urealistisk å få éin lege til å jobbe full tid ved Bergen fengsel.