Sterke reaksjoner på Vidda-brevet

Det er sterke politiske reaksjoner på Norges Miljøvernforbund sitt «steng-Vidda»-brev til samferdselsminister Torild Skogsholm.