Tvinger AUF-ere til å dekke manko

Hordaland AUF greier ikke å gjøre rede for hvor det er blitt av 31.772 kroner. Mankoen i kassen må dekkes inn, om så er fra egen lomme, krever fylkespartiet.