Bryggen på forurenset grunn

Det er funnet høye verdier av tungmetaller og det kreftfremkallende giftstoffet PAH i grunnen under bygning «Ve» på Bryggen.