Fanfare for miljømarked

Byråd Nils-Arild Johnsen saget over en fjøl - antakelig en velbrukt en - og erklærte miljømarkedet i Professor Hansteens gate 55 for åpnet.