"Foreldre må ta mer ansvar"

Ifølge tall fra vaktselskapet Securitas AS økte verdien av gjennomsnittlige tyveriobjekter med 200 kroner i fjor.