Miljøkrav mot Sjølinjen

SV krever sammen med RV, Sp og Venstre en miljørevidering av den 21 år gamle planen om å utvide Sjølinjen mellom Rådalen og Fjøsanger til fire felt.