Stifting kan berga «Skånevik»

Ei eiga stifting kan bli løysinga for å få M/F «Skånevik» verna. Skilnaden mellom det alle vil, og det å få det til, er i dette vernearbeidet om lag tre millionar kroner.