Dyr og tidkrevende giftopprydding

På Haakonsvern arbeides det iherdig på overtid. Fjerningen av giftavfallet på sjøbunnen er noe mer tids- og kostnadskrevende enn tidligere kalkulert.