Leikanger vant vegkampen

Leikanger vart tysdag utnemnd til ny veghovudstad på Vestlandet. Samferdsleminister Torild Skogsholm har avgjort at Leikanger i Indre Sogn vert sete for Statens vegvesen sitt regionkontor i Region Vest.