Utradert på veg og i lufta

Eit tapt vegkontor og kutt i talet på flyplassar står på utraderingslista som ein delegasjon frå Sogn og Fjordane i dag brettar ut for samferdslestatsråd Torild Skogsholm.