Leitar etter namn i slekta

Fleire enn på lenge leitar i slektsbøkene når dei skal finna namn til borna sine. Men få let tradisjonar og forventningar avgjera namnevalet.