Drøfter kirken og makten

Kirken og makten er hovedtema for et seminar som Foreningen for bibel og bekjennelse (FBB) arrangerer på Norsk Lærerakademi i kveld og i morgen.