Glamour-vorspiel i Marken

De lager hanekammer og spiky flaiser. De fletter og farger. Effilerer og ondulerer. Føner og tuperer. Og det blir bare så «dritlekkert».