Kan bli 100 km/t rundt Bergen

Samferdselsdepartementet har i dag godkjent ny fartsgrense på 100 kilometer i timen på visse veistrekninger i Norge. - Det kan også bli aktuelt på firefeltsveier i Bergen, sier samferdselsminister Skogsholm.