Studenter frykter økte boligutgifter

Studentene i Bergen frykter husleien kan øke med opptil 20 prosent ved Studentsamskipnaden sine boliger.