Stjal 61.000 fra pasientkonto

Ved å bruke pleiepasientens Visa-kort, greide assistenten (41) på sykehjemmet å tappe kontoen hans for 61.500 kroner. Nå må tobarnsmoren i fengsel.