- Blir lat når man blir eldre

De eldste går ut 2-3 ganger i året, de yngste 2-3 ganger i måneden.