Brende vil hjelpe

Miljøvernminister Børge Brende vil vurdere nasjonale tiltak for å sikre leveområdene for villreinen.