Vil bygge høyhus på Nonneseter

Bergen kommune forbereder nå en sak om høyhus i Nonneseterkvartalet. Saken vil bli fremmet i løpet av høsten.